Jag åtar mig översättning från norska, bokmål – ej nynorska, till svenska.

Specialitet: Dialekt från Bergen, även om andra dialekter också fungerar.

Skönlitterära texter, barnböcker, informationsblad, artiklar m.m.

Ej fackböcker, politiska texter, religiösa skrifter eller text med pornografiskt innehåll.

Vid förfrågan: Beskriv din text: genre, målgrupp, antal sidor, antal ord och du får en offert på arbetet som du vill ha utfört.